fbpx

Google keresési szokások

Írta: Peller Kevin

   |   

Frissítve: 2023. 07. 09

   |   

Olvasási idő:

Google keresési szokások kérdőív - bemutatjuk az eredményeket
SEO szakemberekként vagy csak a saját weboldalunk keresőoptimalizálása során sokszor „befásulunk” és kizárólag csak az egyik oldalról vizsgáljuk a Google keresőt. Állandó CTR vizsgálat, kattintások száma, egyedi meta leírások, strukturált adatok… és még sorolhatnám reggelig. De mi a helyzet a felhasználók keresési szokásaival?

Sokszor elfelejtjük azt, hogy amit keresőoptimalizálás néven végzünk végül is egy hús-vér ember elé fog kerülni a jövőben. Hús-vér emberek kattintanak (vagy nem kattintanak) a találatokra, olvassák el a meta leírásainkat és végül (remélhetőleg) konverziót hajtanak végre.

De vajon te tudod, hogy miképp keresnek az emberek? Miket részesítenek előnyben a találati listán belül? Mitől függ, hogy rákattintanak-e az adott találatra? Organikus találatok vagy a fizetett hirdetések a „jobbak”? Elégedettek-e a találatokkal (vagyis velünk, akik a találatokat formálják)?

Keresési szokások kérdőív

Az internetes keresési szokásokat vizsgáló kérdőívet 2020. októberében indítottam útjára és csaknem 20 napon keresztül volt elérhető. A kérdőívre összesen 298 kitöltés érkezett miután számos közösségi média csoportban és egyéb felületeken is megosztottam.

FONTOS: a kérdőív nem reprezentatív mintán alapszik, így az eredmények nem feltétlenül fedik a valóságot.

Érdekességek a keresési szokásokban

A keresési szokásokról szóló kérdőív tanulsága

A kérdőív elsődleges célja az organikus és fizetett találatok összehasonlítása volt a felhasználók preferenciái, bizalma és szimpátiája alapján.

Habár a kérdőív szerint a felhasználók jobban bíznak az organikus találatokban, illetve többet is kattintanak rájuk – egyáltalán nincs rossz megítélése a fizetett hirdetéseknek sem. Igaz, kicsit szkeptikusabban állnak a hirdetésekhez a felhasználók, de nem ódzkodnak a hirdetésre kattintástól.

Érdekes eredménye a kutatásnak, hogy a felhasználók úgy érzik, hogy a fizetett hirdetések kevésbé vannak összhangban a mögötte található weboldal tartalmával, mint az organikus találatok esetében. Persze kérdéses, hogy ez a rossz minőségű hirdetéseknek köszönhető, vagy inkább a Google által generált dinamikus hirdetéseknek – mindenesetre érdemes odafigyelni a jövőben erre is, amennyiben hirdetések kezelésével is foglalkozunk.

További érdekesség, hogy bár a felhasználók szerint túl sok hirdetés jelenik meg a keresőben, azok amik megjelennek legalább relevánsak és hasznosak számukra.

Némileg talán meglepő, de nincs jelentős eltérés az organikus vs. hirdetések közti csatában az egyes korcsoportok között. A legtöbb érték 10%-on belül maradt és nem volt megfigyelhető tendencia a korcsoportok között. Így tehát kijelenthető az, hogy a felhasználók életkora nincs hatással a kattintási szokásokra, amennyiben az organikus és fizetett találatokat vetjük össze.

Összességében azt érezni a válaszadásokból, hogy a felhasználók elégedettek a Google keresőjével. A folyamatos algoritmus frissítések, illetve az egyéb UX-et befolyásoló változtatások végül is egy jobban/egyszerűbben használható, hasznosabb rendszert hoztak létre az elmúlt években.

A kitöltőkről

A kitöltők nagyobbik része, 66,4%-a nő volt, 33,2%-uk férfi, egy személy pedig nem válaszolt. Az életkorukat tekintve szerencsére sikerült egy szélesebb mintát elérni. A legtöbb válaszadó a 18-25 közötti korosztályba tartozott, de relatív sok kitöltés érkezett a 26-35, 36-45 és 46-55 közötti korosztályból is.

Keresési szokások: résztvevők életkora

A kitöltők életkora

A kitöltők 78,9%-a úgy véli, hogy nagyon könnyen boldogul a neten vagy éppenséggel az online szférában, online eszközökkel/szoftverekkel dolgozik. A válaszadók 21,1%-a úgy érzi, hogy átlagosan boldogul a weben. Olyan kitöltő viszont nem volt, aki nehezen boldogulna az internet használata közben.

Keresési szokások: Mennyire boldogulsz könnyen a weben

Mennyire boldogulnak könnyen a weben a kitöltők?

A végzettségre vonatkozó kérdésben 4 lehetőség közül tudtak választani a kitöltők. A legmagasabb arányban a főiskolai/egyetemi végzettséggel rendelkezők töltötték ki a kérdőívet, de jelentős számú érettségivel rendelkező válaszadó is érkezett.

Keresési szokások: végzettség

A kitöltők legmagasabb iskolai végzettsége

Internetes keresési szokások

Amin talán senki nem lepődik meg az az, hogy a Google a legnépszerűbb kereső Magyarországon. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a válaszadók több, mint 80%-a naponta többször is használja a keresőóriást. 13,8%-uk „csak” naponta és 5,4%-uk hetente vagy ritkábban.

Keresési szokások: használat gyakorisága

A használat gyakorisága

A kereső használatához igénybe vett eszközök esetében fontos észrevétel az, hogy az okostelefon a legnépszerűbb eszköz a Google kereső használata során, míg a PC csak a második helyre ér fel. A válaszadók 13,1%-a tabletet is használ a keresőhöz, míg az okos TV vagy a játékkonzol használata marginális a kereső szempontjából.

Keresési szokások: eszközök

A kereséshez használt eszközök

Mennyire elégedettek a felhasználók a kereső használata közben?

Az általánosan kimondható, hogy a felhasználók elégedettek a Google keresés találataival, ugyanis ez esetben nem csak a válaszadások átlaga volt magas, hanem a szórása is relatív alacsony volt – magyarán egyetértenek a válaszadók egymással.

Amennyiben a felhasználók nem elégedettek az első néhány találattal (hajtás fölött megjelenő találatok), akkor nagy eséllyel lejjebb görgetnek az első oldal további találataihoz. Magyarán akár a 7.-8.-9.-10. helyen szereplő találatok is eljutnak a felhasználók nagy részéhez, ha az első találatokat irrelevánsnak találják.

Sokkal kevésbé egyértelmű az, hogy tovább lépnek a felhasználók a második vagy további találati oldalakra. Statisztikák alapján tudjuk, hogy a 10. helynél hátrébb rangsoroló találatok átkattintási aránya igen alacsony, ami az első oldali releváns találatok sikerességének köszönhető. A felhasználók igen jelentős része megtalálja a számára releváns találatokat az első oldalon is – miért lépne tovább?

Azonban ha valaki nem talál kielégítő választ a kérdésére az első oldalon, könnyen gondolnánk, hogy biztosan tovább lép a második, harmadik, stb. oldalakra. Azonban ez nem feltétlenül van így. Sokan ugyanis inkább máshogyan próbálnak rákeresni az adott kifejezésre, mintsem tovább bogarásszanak.

Keresési szokások: jellemzők

Mennyire jellemzőek rád…?

Hirdetések vs. organikus találatok (SEO vs. PPC)

Örökös viták zajlanak, hogy egy adott weboldal esetében melyik a „jobb”, kifizetődőbb online marketing stratégia: a SEO vagy a PPC hirdetések? Habár ez a kérdés nem zárható le néhány mondatban, jó eséllyel a válasz az lenne, hogy mindkettő.

Ahogyan sok korábbi kutatásból is látszik, a felhasználók előnyben részesítik az organikus találatokat. A válaszadók több, mint 1/4-e szinte kizárólag az organikus találatokra kattint, továbbá a kitöltők 1/3-a is inkább az organikus lista találatait részesíti előnyben. Mindössze a kitöltők 33,9%-a mondja azt, hogy nem különbözteti meg a találatokat: akár organikus, akár hirdetés – ami relevánsabb, arra kattint.

Emellett érdekesség, hogy igen kevesen, mindössze a kitöltők 1%-a válaszolta a kérdésre azt, hogy nem tudja, mire szokott kattintani. Vagyis a felhasználók meg tudják különböztetni a hirdetéseket az organikus találatoktól.

Keresési szokások: mire szoktál kattintani

Organikus találatok vs. fizetett hirdetések

Miben változik mindez, ha a felhasználó mobilon keres? A kitöltők több, mint felénél sehogy. Vagyis nem befolyásolja őket a keresési szokásaikban az éppen használt eszköz. A válaszadók 16,4%-a többet kattint az organikus találatokra mobilon, míg 14,1%-a inkább a fizetett hirdetéseket részesíti előnyben az okostelefonján. 8,7%-uk nem tudja, hogy miben tér el a keresési szokása mobilon.

Keresési szokások: okostelefonon

Keresési szokások változása okostelefonon

Amennyiben a felhasználó egy konkrét termék vagy szolgáltatás vásárlását tervezi (avagy vásárlás előtt áll, pl. AIDA-modell Desire/Vágy lépcsőfoka) akkor majdnem 1/3-uk többet kattint a fizetett hirdetésekre. 18,8%-uk ilyenkor inkább az organikus találatokat preferálja, míg 43,3%-uknál nincs változás ez esetben sem.

Keresési szokások: vásárlás előtt

Keresési szokások változása vásárlás előtt

Az összhang és a bizalom kérdése a keresési szokások esetében

A válaszadók úgy érzik, hogy az organikus találatok tartalmai jobban összhangban vannak a mögöttük álló weboldal tartalmával, mint a fizetett hirdetések esetében. Habár mindkét esetben úgy érzik, hogy fennáll az összhang a találati listában látottak és a weboldal tartalma között, az organikus találatok mindenesetre jobbak ilyen szempontból. A válaszadók jobban egyet is értenek egymással az organikus találatok esetében, hisz mindössze 1,2 a szórása a válaszadásoknak.

Keresési szokások: találati lista összhang

A találati lista és a találat mögötti weboldal összhangja

A bizalom kérdése is hasonlóan alakult. A válaszadók alapvetően jobban bíznak az organikus találatokban és az általuk közölt információban, viszont a fizetett hirdetések esetében sem áll fenn bizalmatlanság, ami mindenképpen jó jel a PPC-ben utazóknak.

Keresési szokások: bizalom a találatokban

Mennyire bíznak a felhasználók a találatokban?

Az idősebbek jobban bíznak a hirdetésekben

Bár alapvetően elmondható, hogy mindegyik korcsoport hasonló bizalommal áll a találatokhoz, lebontva némiképp eltérnek a válaszadások. Megfigyelhető, hogy minél idősebb egy felhasználó, annál jobban bízik a fizetett hirdetésekben (PPC hirdetések).

Google keresési szokások: Mennyire bízunk a találatokban?

Mennyire bíznak a felhasználók a találatokban, korcsoportra bontva?

Meta adatok és strukturált adatok szerepe a keresési szokásokban

Számos korábbi kutatás és szakirodalom szerint is a meta leírás befolyásolja legjobban a felhasználót az átkattintásra. A válaszadások alapján ezt a kijelentést nem tudom megerősíteni, ugyanis a legtöbben a meta cím+meta leírás együttes hatására voksoltak. Ha viszont a két tényezőt külön-külön vizsgáljuk, egyértelműen a meta cím van nagyobb hatással a CTR-re.

Keresési szokások: mi befolyásol az átkattintásra

Mi befolyásolja a felhasználókat az átkattintásra?

Ha viszont korcsoport szerint lebontjuk a válaszadásokat, szemmel láthatóan eltérnek a fiatalabbak és idősebbek véleménye a kérdésről. Habár minden korcsoport esetében a meta cím és leírás együttes hatása a legnagyobb, a fiatalok egy részét a meta cím önállóan is befolyásolja, míg az idősebbeknél kicsit nagyobb szerepet játszik a meta leírás.

Keresési szokások: meta adatok ereje

A meta adatok befolyásolása korcsoport szerint

A kérdésre, mely a strukturált adatok hatását volt hivatott feltérképezni, a válaszadók csaknem 2/3-ada azt válaszolta, hogy több eséllyel kattint a strukturált adatokkal rendelkező találatokra. 31,2%-ukat nem befolyásolják se pozitív, se negatív irányba a strukturált adatok, míg 2,7% pont, hogy kevesebb eséllyel kattint az ilyen találatokra. A válaszadók 4%-a nem tudja, hogy befolyásolja-e őket a strukturált adatok jelenléte.

Keresési szokások: strukturált adatok befolyásolása

A strukturált adatok befolyásolása.

Korcsoportra bontva nincs jelentős eltérés a kérdést illetően. habár a 26-35 közötti korosztály némiképp szkeptikusabb a strukturált adatokkal szemben (nem befolyásolja őket annyira). De természetesen ez az eltérés a relatív kis mintából is eredhet.

Keresési szokások: strukturált adatok ereje

A strukturált adatok befolyásolása korcsoport szerint

Állítások a Google keresővel kapcsolatban

Az utolsó kérdésben 4 állításról kellett eldönteniük a kitöltőknek, hogy mennyire értenek velük egyet (1-től 7-ig tartó skálán).

A válaszadások alapján kijelenthető, hogy a felhasználók szerint túl sok fizetett hirdetés jelenik meg a Google keresőben. Viszont fontos észrevétel, hogy a megjelenő hirdetések legalább relevánsak és hasznosak a felhasználók nagy részének.

Sokkal kevésbé van egyetértés a válaszadók között abban az állításban, hogy „túl sok felesleges információ jelenik meg a Google keresőben”.  Ebben az állításban elsősorban a Google Cégem adatokat és más egyéb tudáspaneleket értettem. Bár a válaszadások átlaga alapján inkább igaz ez az állítás – a kis mintából származó pontatlanság miatt ez mégsem jelenthető ki egyértelműen

Még inkább megoszlanak a vélemények az „egyre nehezebben találok releváns weboldalakat a Google keresőben” állítást illetően. A válaszadások átlaga pontosan 3,5, ami a számtani közepe a skálának. A válaszadások módusza (a leggyakoribb válasz) 2, míg a mediánja (középértéke) 3 volt. Ezek alapján az állítást inkább hamisnak tekinteném.

Keresési szokások: egyetértés

Mennyire értesz egyet…?

Peller Kevin
Peller Kevin vagyok, SEO munkatárs és projektvezető. Számos ügyfél és in-house projekt operatív kivitelezéséért és stratégiájáért felelek. Leginkább a SEO startégiaalkotásban érzem otthon magam, de lázba hoz szinte minden online marketing feladat.

Keresés SEO tippek között

Kapcsolódjunk

INGYENES SEO TIPPEK

Nem küldünk kéretlen levélszemetet.
A legjobb SEO tippekért iratkozz fel a hírlevelünkre!

 

 

Ezek is érdekelhetnek